Preduzeće

J.P. Komunalno d.o.o. osnovano je 20.12.2006.g. odlukom Gradskog vijeća br. 01-02-1340/06, a registrovano u Općinskom sudu u Mostaru rješenjem Tt-0-137/07 od 23.03.2007.g.

  

Vizija

Grad Mostar u budućnosti treba postati sredina ugodnog i zdravog življenja.

Djelatnost preduzeća

• Održavanje lokalnih cesta / puteva
• Održavanje zelenila
• Komunalija / Odvoz otpada
• Održavanje semafora
• Održavanje javne rasvjete

Posjedujemo vozni park koji se sastoji od specijalnih vozila:
1.    Specijalna vozila za prikupljanje komunalnog otpada
2.    Vozila za prevoz tereta (kamioni)
3.    Građevinske mašine (ICB 3CX)
4.    Valjak
5.    Katelpilar
6.    Specijalna vozila za rad na visini (korpa)
7.    Sredstva za zimsko održavanje (noževi za čišćenje snijega, posipači)
8.    Mehanizacija za ugradnju asfaltne mješavine (finisher)
9.    Autobus za prevoz radnika
10.    Putnička vozila